Knihy pro outofboxery

Autor: Petr Žák Přidáno: 07.01.2015


Některé knížky fungují jako projímadlo, jiné jako sedativum.


Jsou ale knihy, které používáme jako otvírák nebo jako kompas.


Chci se s vámi podělit o tituly, které k posouvání hranic inspirují právě mě.

 


 

Báječný chaos

 

Eric Abrahamson a David F. Freedman

 

„Pořádek je pro blbce – inteligence zvládá chaos“

Abrahamson s Freedmanem tuto starou pravdu dokazují na řadě příkladů a vlastních výzkumů. Dokonalé systémy jsou rigidní, nepřizpůsobivé změně, netvůrčí a samosvazující. Čím dokonalejší systém, tím více energie spaluje na vlastní sebezachování.

Mírný chaos v systému umožňuje variabilitu a kreativitu. Chaos vytváří neočekávaná spojení, probouzí tvořivost, vede k lepším nápadům, a je odolnější, než systém bez chybičky.

Náš mozek totiž vytváří řád i v chaosu, pokud mu k tomu dáme prostor a „nepořádek“ budujeme vědomě.

Že to zní šíleně? Možná. Ale je to tak.

Pokud Vám lidé ve vašem okolí vyčítají neukázněnost, bordelářství  a neochotu podvolit se řádu a pravidlům, dejte jim přečíst tuhle knížku.

 

David H. Freedman je redaktorem časopisu Inc., kde publikuje sloupky zaměřené na počítačovou techniku.

Eric Abrahamson je profesorem Business Management na škole Columbia Business. Proslavil se zejména jako spoluautor knihy Báječný chaos, která byla přeložena do 23 jazyků.

 


 

Conceptual Blockbusting

 

James L. Adams

 


 

Chcete myslet OUT of BOX? Chcete vytáhnout hlavu z bedny? Chrlit nové nápady? Toužíte po větší kreativitě?

A co nám v tom brání?

Bloky, které si sami před sebe stavíme, o kterých ani nevíme, přes které se nedokážeme přehoupnout.

James Adams vysvětluje, jak nám vnímání, emoce, kultura, intelekt i jazyk házejí klacky pod nohy.

Na příkladech z managementu, psychologie, umění a filosofie ukazuje, jak bloky identifikovat, jak je překonávat a jak se jim do budoucna bránit. Knížka je plná cvičení, návodů, technik, které z vás udělají blockbustera.

Čtvrtstoletí starý, ale pořád dobrý.

 

James L. Adams je emeritním profesorem managementu na Stanford University.


 

Černá labuť 

 

Naasim Nicholas Taleb

 

Dá se dnes vůbec něco předvídat? Můžeme odhadnout, co se stane za rok, za dva nebo za tři? Jak je možné, že na civilizaci mají mnohem větší vliv věci neočekávané, nepředvídatelné a nezmapovatelné?

Příčinou naší nepřipravenosti na zlomové události je především setrvačnost našeho myšlení v podobě přílišné důvěry ve statistiky a prognostiky, přehnaného kategorizování, hledání "logiky" vývoje, či soustřeďování se na specifika tam, kde bychom měli přemýšlet spíše v obecných kontextech.

Svět za hranicí krabice není možné svázat předpovědí a hypotetickým odhadem. Je nahodilý.  A právě vědomí nahodilosti nám taky pomáhá pochopit omezenost a nepružnost světa in the box.

Černá labuť byla v Timesech označena za jedno z nejvlivnějších děl posledních šedesáti let. A přitom to není žádná sochařina. Nadhled, humor, ironie a navíc skvělá znalost problematiky.

 

Nassim Nicholas Taleb je libanonsko-americký esejista, odborník v oboru pravděpodobnosti a finanční matematiky.

Černá labuť je základ. A komu nestačí, ať sáhne ještě po Zrádné nahodilosti a Antifragilitě.

 

 


 

Emoční inteligence

 

Daniel J. Goleman

 

Kde jsou ty časy, kdy se inteligence měřila podle úspěšnosti v IQ testech. Pro dnešní dobu je měření IQ zcela nedostačující (tedy otázkou je, zda někdy vůbec dostačující bylo). Člověk disponuje i dalšími druhy inteligence, prostorovou, pohybovou, sociální, dokonce i sexuální. Inteligenci emoční je věnována právě tato skvělá kniha, kterou citují jak profíci v oboru, tak amatéři zabývající se lidským jednáním a myšlením. Přemýšlíte-li o tom, jak rozvinout svoje schopnosti v oblasti komunikace, empatie, vyjednávání, ve sledování dlouhodobých a krátkodobých cílů, v řízení sebe i druhých, pak neváhejte a do Golemana se zavrtejte.

 

Daniel Jay Goleman, americký psycholog a novinář, psal dvanáct let pro New York Times. Specializuje se především na psychologii, sociologii a neurovědu. Na jeho Emoční inteligenci navazuje praktičtěji pojatá kniha „Práce s emoční inteligencí“. A Melviláci nedávno přidali do knihovničky i další bestseller: „Soustředění“

 

 


 

Finding FLOW

 

Mihaly Csikszentmihalyi

 

FLOW –  "Ty nejkrásnější okamžiky našich životů. Okamžiky, kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to."

Proč nám někdy nápady samy skáčou z hlavy a jindy je nenajdeme ani s použitím lobotomie?

Protože naše mysl není v tom správném nastavení. Neplyne, prostě stojí.

Stav přirozeného plynutí lidské mysli, který je právě tím jedinečným zřídlem kreativity, nazývá americký psycholog Mihaly Csikszentmihalyi „FLOW“.

Knížka „Finding Flow“ je praktickým doplňkem k bestselleru „Flow“, který autorovi s ďábelským jménem získal celosvětovou popularitu. Ať už víte o podstatě „FLOW“ skoro všechno, nebo třeba vůbec nic, v této knížce se dozvíte, jak se do stavu „FLOW“ dostat, jak se v něm hladce pohybovat a jak z něj maximálně těžit.

 

Mihaly Csikszentmihalyi, je psycholog maďarského původu, žijící v USA. Zabývá se především optimálním prožíváním, založeným na pojmu FLOW a v souvislosti s tím také růstem osobnosti, kreativitou a motivací.

 


 

The Mechanism of Mind

 

Edward de Bono

 

 

Tak která teorie o mozku je vlastně ta správná? Ta pohádka o hemisférách? Nebo bajka o mozku ještěrky, leoparda a člověka? Nebo fungují ty mozkové kvadranty?

Pro Edwarda de Bono je to (v podstatě) jedno. Důležité je, jak naše myšlení ve výsledku funguje. Jako samo-organizující se systém. O funkcích mozku toho víme žalostně málo. Ale to, že si naše hlava občas dělá sama co chce, to známe až moc dobře.

V mechanismech mysli ukazuje jeden z největších vědců současnosti způsoby, jakými funguje paměť, myšlení, poznávání.

Rozděluje myšlení na „přirozené“, „logické“, „matematické“ a „laterální“. Předkládá svou slavnou koncepci lineárního a laterálního myšlení, směřuje k popisu Nové renesance a současně uvádí spoustu návodů a technik, kterými se dá naše myšlení „hacknout“.

V Čechách se bohudíky objevily alespoň tři de Bonovy knihy – „Pravdu mám já, určitě ne ty“, „Šest myslících klobouků“ a „Simplicity“. Jeho stěžejní kniha ale na svůj překlad prozatím čeká…

 

Edward de Bono je maltský psycholog a kognitivní vědec. Proslul především studiem kreativity a laterálního myšlení. V managementu je velmi oceňována jeho metoda Šesti myslících kolobouků". 

 

 


 

Myšlení rychlé a pomalé

 

Daniel Kahneman

 

A další kniha o tom, jak funguje naše mysl.

A zase trochu jiná…

Popisuje rozdíl mezi dvěma systémy našeho myšlení: Systémem rychlým, intuitivním a emocionálním a systémem pomalým, váhavým a logickým.

Potřebujete vědět, jak funguje naše intuice? Kdy se na ni můžeme spolehnout a kdy ne? Kdy a jak je výhodné přepnout mezi rychlým myšlením a pomalým myšlením? Jak se soustředit na jeden či na druhý způsob? Jak zefektivnit myšlení v běžných životních situacích? Chcete se vyhnout mentálním chybám? Anebo jen chcete přemýšlet o přemýšlení trochu jinak? Tož začněte s Kahnemanem.

Študáci i kantoři, obchodníčci i investoři, tohle je kniha právě pro vás!

 

Daniel Kahneman je psycholog, investor, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. 

 

 


 

Myšlenkové mapy

 

Bary Buzan a Tony Buzan

 

.

Myšlenkové mapy jsou graficky zpracovanou napodobeninou procesů probíhajících v mozku a jsou navrženy tak, aby mozek využíval maximum svých schopností.

Otevírají náš kreativní potenciál, vylepšují obrazotvornost, vedou k zajímavým nápadům, zefektivňují plánování…

Jsou jedinečným nástrojem ke zmapování toho, co se nám honí hlavou.

Myšlenkové mapy jsou jednou z nejefektivnějších pomůcek pro přemýšlení.

Myšlenkovým mapám je více než 40 let. A stejně pořád hýbou světem. Neustále je objevujeme, hledáme alternativy, snažíme se o jejich maximální využití.

I v době, kdy jsou myšlenkové mapy zpracovány jako dokonalé počítačové programy, se stejně neubráníme nutkání vracet se k papíru a pastelkám.

A jako u každé podobné techniky, i u myšlenkových map můžeme podlehnout nepochopení a zkreslení. To nás potom zavede k zavrhnutí této jedinečné metody a k setrvání v teplíčku obyčejného zápisu.

Myslíte-li to s myšlenkovými mapami vážně, rozhodně si prostudujte tuto knihu. Koneckonců od koho jiného se učit myšlenkovým mapám, než od jejich autora.

Že jste ještě o myšlenkových mapách neslyšeli? Skvělé! Začněte právě touhle knihou.

Pak už si jistě najdete cestu k dalším dílům Tony Buzana – Myšlenkové mapy v byznysu nebo Myšlenkové mapy pro děti.

A hlavně! Pastelky do ruky a velký papír před sebe!

 

Tony Buzan je znám především jako autor koncepce myšlenkových map. Věnuje se ovšem také tréninkům paměti, rychločtení a obecně všem technikám, které zefektivňují naše myšlení. Akademici občas vytýkají jeho populárním knihám pavědeckost, zpochybňují účinnost jeho technik a považují jeho koncepce práce s myšlením za nafouknutou bublinu. Budiž. Sami vyzkoušejte a uvidíte, co se od zakladatele Olympiády mentálních sportů můžete naučit.

 


 

Nápady na ubrousku

 

Dan Roam

 

Pokud si na poradě začnete čmrlikat, nebo svůj školní sešit vyzdobíte obrázky, jste považováni za roztržitého, nevychovaného, nesoustředěného.

A přitom celý svět okolo nás je postaven na obrázcích.

Kniha Dana Roama vás zavede do tajů vizuální gramatiky. Ukáže vám, jak vysvětlit komukoli cokoli prostřednictvím jednoduchých malůvek, čmáranic a obrázků.

Vizuální myšlení je nám vrozené. Kreslit umíme všichni, stačí jen čtvereček, kolečko, čárka, trojúhelník a puntík. Knížka vám ukáže, jak malovat jednoduché portréty, grafy, mapy, časové osy i vývojové diagramy.

Uvidíte, jak na jednom kavárenském ubrousku nakreslit složitou strukturu organizace, popsat výhody vašeho produktu nebo služby, zapsat přednášku nudného profesora, nachystat prezentaci pro šéfa nebo celou maturitní otázku.

Skvělá pomůcka pro lektory, manažery, obchodníky, studenty, kreativce – zkrátka pro všechny.

A pokud se do této příručky zamilujete, určitě si pořídíte i její pokračování: „Bla-Bla-Bla“, „Unfold the Napkin“ nebo „Show and Tell“.

 

O Danu Roamovi nejlépe vypovídá seznam jeho klientů: Microsoft, eBay, Google, Wal-Mart, Boeing, Lucas Film, Gap, Intel, Cisco, IBM, Kraft, Stanford University, Carnegie-Mellon, The MIT Sloan School of Management, US Navy…Stačí? 

 


 

Nudge

 

Richard D. Thaler a Cass R. Sunstein

 

Víte, jak přimět pány na toaletách, aby se strefovali do mušle a necákali okolo? Jak přesvědčit studenty, aby neopisovali u zkoušek? Jak přimět zákazníka k tomu, aby si vybral právě ten produkt, který mu nabízíte? Nebo snad jak změnit americký penzijní systém?

Tím, že cílovou osobu „pošťouchnete k akci“.

Tato skvělá kniha je právě o tom, jak se takové „šťouchy“ dělají. Jak se vytváří architektura výběru. Jak nastavit prostředí tak, abychom se rozhodovali správně, a přitom bez omezení svobodné volby.

Nejprve je nutné pochopit, jak lidé uvažují při rozhodování, a na základě tohoto pochopení jim (či sami sobě) vystavět takové prostředí, které umožní vybrat tu nejlepší alternativu.

 

Richard H. Thaler se zabývá chováním v oblasti ekonomie a financí a psychologií rozhodování. Učil na několika vysokých školách, v současnosti pracuje na univerzitě v Chicagu.

Cass R. Sunstein se zabývá právem, a to zejména ústavním, správním a environmentálním, a také právem a chováním v ekonomice. Do roku 2008 byl profesorem na univerzitě v Chicagu. 

 


 

Příručka pro uživatele mozku

 

Pierce J. Howard

 

To je název, co?

A přesto se jedná o seriózní odbornou publikaci, která vám dá ucelený přehled o vývoji jednotlivých teorií myšlení, psychologie, psychopatologie, neurověd a kognitivní psychologie.

Vychází z klinické praxe a současných výzkumů a poukazuje na možný vývoj směrem k syntéze psychologických věd.

Ale neděste se. Kniha je určena nejenom odborníkům, ale i prosté veřejnosti.

Naleznete v ní nejedno doporučení pro práci s nejcennějším orgánem, co v sobě máme. Například jak si trénovat paměť, jak nedovolit mozku stárnout, jak povzbuzovat aktivitu mozkových buněk v krizových situacích, jakou stravu mozku dopřávat, jak spát, kterými barvami si vymalovat kancelář apod.

Knížku zhltáte napoprvé a celý život se k ní budete vracet.

 

Pierce J. Howard vystudoval Davidson College a po tříleté službě v U.S. Army dokončil své vzdělání na University of North Carolina. Je členem Americké psychologické asociace (APA). V současné době pracuje na knize věnující se štěstí jako falešné modle.

 


 

Thinkertoys

 

Michael Michalko

 

Překopejte způsob, kterým přemýšlíte!

To se to kecá o cestě z krabice, ale jak na to? 

Hledáte techniky a nástroje k tomu, jak přijít na nápad?

Potřebujete bednu s nářadím, které vám umožní být kreativnější?

Už se nudíte brainstormingem, který stejně nikdo neumí?

Tak Thinkertoys je knížka právě pro vás. Žádná teorie (a když, tak alespoň živě podaná). Jen jeden nástroj za druhým. A kdyby jenom techniky. Tipy, triky, cvičení, příběhy, hádanky, hry, hříčky…

Sám autor nabízí knihu jako „otvírák do světa inovativních řešení všedních i nevšedních problémů.

Představte si kupříkladu, že prodáváte hamburgery a hledáte způsob, jak svoje tržby zdvojnásobit.  Autor Vám ukáže, jak během čtvrthodinky vygenerovat tolik nápadů, že vaše marketingové oddělení bude mít co dělat.

Užitečná kniha, u nás pochopitelně nedostupná. Ale nevěšte hlavu, už makám na překladu.

 

Michael Michalko je považován za jednu z největších osobností v oblasti kreativity. Sám se nepovažuje za vědátora či akademika. Sleduje kreativitu prakticky, jeho specializací jsou nástroje, techniky, postupy. Ještě jako důstojník americké armády organizoval tým specialistů NATO a světových odborníků na kognitivní psychologii, který měl za úkol sbírat, analyzovat a zpracovávat všechny dosud známe postupy a nástroje inovativního myšlení. Výsledky práce tohoto týmu pak byly aplikovány v oblasti politických, vojenských, hospodářských i sociálních problémů členských států NATO.

 


 

Ve svém živlu

 

Sir Ken Robinson

 

Škola zabíjí kreativitu. To, co je dětem přirozené a vlastní, je díky školskému systému cíleně degradováno, likvidováno a prohlášeno za nežádoucí. Škola (a později celý systém) v nás potlačuje Živel. To, co nás baví, k čemu tíhneme, co bychom rádi…Proto se nikdy ani nedozvíme, co všechno bychom vlastně mohli dokázat.

Někteří z nás ani netuší, v čem spočívá jejich talent. A pokud tuší, raději drží hubu a krok, protože je to tak pohodlnější. Pro školu i pro systém. A výsledek? Děláme práci, která nás nebaví, koníčkům a vášním se věnujeme tajně, jsme odkázáni na stroj, který nás semlel ještě dříve, než jsme do něho vstoupili.

Na spoustě zajímavých příběhů Ken Robinson ukazuje, jak poznání vlastní výjimečnosti, důsledná životní pouť za naplněním vlastního cíle a rezignace na požadavky systému, vedou k úspěchu a uznání. K úspěchu, ze kterého má užitek celá společnost.

Ken Robinson nabízí širší pohled na lidské schopnosti a kreativitu a na prospěch, který nám všem přináší, když lépe využíváme svého nadání a zálib.

Má-li naše společnost přežít, pak jedině tehdy, umožní-li každému z nás rozvinout jeho vlastní tvůrčí potenciál. Bude sázet na vášeň, touhu, živel, který prozatím doutná v každém z nás.
 

 

Sir Ken Robinson, Ph.D, je mezinárodně uznávaný lídr v oblasti kreativity, inovace a rozvoje lidského potenciálu. Je poradcem vlád, podniků, vzdělávacích systémů a řady předních světových kulturních organizací. 

 


 

Líbí se vám tento příspěvek? Sdílejte ho s ostatními!

 

Už jste některou z knížek četli? Co na ně říkáte?

 

Které knížky otvírají hlavu vám? 

 

Zapojte se do komentáře!

 

 

 

 

co je tu ještě zajímavého: